253 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен
одобрен

Регистър на издадените удостоверения в РЗИ Бургас за регистрация на дрогерии

чл. 241, ал.1 и ал. 2 , чл. 19а от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

бургас дрогерии регистър удостоверения РЗИ РМС 214/2016
одобрен
одобрен

Медицински персонал към 31.12. по статистически зони, статистически райони и по области и общини

общини нси райони области РМС 214/2016 зони статистически персонал медицински
одобрен

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения и Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

бургас заведения здравеопазване извънболнична помощ лечебни регистър хосписи РЗИ РМС 103/2015
одобрен

Лечебни и здравни заведения към 31.12. по статистически зони, статистически райони и по области и общини

заведения здравни лечебни общини нси райони области РМС 54/2019 зони статистически
 

Моля изчакайте