2 намерени резултата

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 36 ал.3 от Закона за здравето
Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции - чл. 4

здравеопазване
одобрен