1 намерен резултат

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Регистър на Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения, на територията на област Кърджали.

Регистър на Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения, на територията на област Кърджали.

здравеопазване