229 намерени резултата

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 36 ал.3 от Закона за здравето
Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции - чл. 4

здравеопазване
одобрен
одобрен

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики на територията на община Струмяни регистрирани в Национална здравноосигурителна каса

лекарски кабинети лекарски практики
одобрен

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, съдържа: номер на издаденото разрешение, данни за лечебното заведение, адрес на лечебното заведение, дата на прекратяване и основание, забележки

дентална медицина здравеопазване наредба 5 разрешения
одобрен