56 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
избрани етикети:
РМС 103/2015 
одобрен

Регистър на правоспособните лекари в Република България към м.ноември 2022

Списък на правоспособните лекари в Република България към м.ноември 2022 по региони

лекари лекарски региони регистър съюз РМС 103/2015 БЛС български правоспособни 2022
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистър на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец, съгладно Наредба №9 от 2005г.

обекти област регистър РЗИ РМС 103/2015 обществено предназначение Софийска
одобрен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи по чл. 171, ал.1 от Закона за здравето за област Плевен

лица методи плевен регистър РЗИ РМС 103/2015 неконвенционални практикуващи
одобрен

Регистър на правоспособните лекари в Република България към м.януари 2022

Регистър на правоспособните лекари в Република България към м.януари 2022

българия лекари регистър РМС 103/2015 БЛС правоспособни