13 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
избрани етикети:
лечебни заведения 
одобрен

Лечебни заведения, които извършват дейности по трансплантация

Регистърът на Лечебни заведения, които извършват дейности по трансплантация се води от ИАМН, съгласно ЗТОТК и чл. 5 от Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция "Медицински надзор", редът за вписване и ползване на информацията. Регистърът съдържа: Име на ЛЗ, Населено място, Адрес на ЛЗ, телефон, имейл, сайт на ЛЗ, Управител на ЛЗ, Вид на разрешените дейности.

асистирана репродукция здравеопазване лечебни заведения регистър тъкани и клетки тъканни банки органи РМС 214/2016 трансплантация ИАМН
одобрен

Списък на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ

Списък на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в област Варна

варна здравеопазване извънболнична лечебни заведения помощ Специализирана РЗИ медицинска РМС 103/2015
одобрен

Списък на лечебните заведения за първична извънболнична дентална помощ

Списък на лечебните заведения за първична извънболнична дентална помощ в област Варна

варна дентална помощ здравеопазване извънболнична помощ лечебни заведения РЗИ РМС 103/2015
одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ

болнична помощ габрово лечебни заведения списък РЗИ