1 намерен резултат

избрани теми:
Здравеопазване 
избрани етикети:
обекти 
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г на електронен и хартиен носител.

здравеопазване обекти регистър РЗИ РМС 103/2015 Ловеч обществено предназначение
 

Моля изчакайте