2533 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация за 2020 година на община Лъки

достъп заявления здои информация община регистър РМС 436/2017 Лъки
одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация - 2020г.

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация - 2020г.
Регистър на обектите, въведени в експлоатация

експлоатация община регистър удостоверения въвеждане РМС 214/2016 Белослав
одобрен

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кула към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кула към 30.09.2021г.

бюджет община община Кула отчет тримесечен РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Кула за м. Октомври 2021г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кула за м. Октомври 2021г.

бюджет община отчет регистър РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кула за месец Септември 2021г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кула за месец Септември 2021г.

бюджет община отчет регистър РМС 214/2016 Кула
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
 

Моля изчакайте