2533 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Смолян към 01.01.2021г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Смолян към 01.01.2021г.

бюджетни второстепенни кредити община разпоредители регистър смолян списък РМС 436/2017
одобрен

Списък общински пътища област Видин

Списък на общинските пътища

видин област общински пътища регистър РМС 567/2021
одобрен

Административно териториални единици в Република България

РМС 435/2020 АГКК единици административно териториално
одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Асеновград

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвет РМС 436/2017 Асеновград
 

Моля изчакайте