3165 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на язовирите на територията на Област Монтана

Регистър на язовирите на територията на Област Монтана, актуален към 2021 г.

водоеми монтана област регистър язовири РМС 214/2016
одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на Софийска област

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ с предоставени права за управление върху същите на Областния управител на Софийска област, на основание чл.18, ал. 1 от Закона за държавната собственост

държавна собственост имоти Регистър на имотите с държавна собственост на територията на Софийска област Софийска област РМС 214/2016
одобрен

Регистър на земи общинска собственост отдадени под наем/аренда

Регистър на земи общинска собственост отдадени под наем/аренда за 2015/2016 г.

общинска собственост
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Бюджет на Община Златарица, приет с Решение на ОбС, приложенията към него и отчет за изпълнението му. Актуална информация за бюджета и за отчета на изпълнението му, може да бъде следена на адрес: https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/activities/budget.and.financial.reports

бюджет златарица община регистър финанси РМС 214/2016
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2016 г.

община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Гърмен
одобрен

Rегистър на общинската собственост

регистър на актоввете на общинска собственост

общинска собственост
 

Моля изчакайте