2506 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на Община Кула

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Кула за месеците - януари, феврари, март - 2021 година.

бюджет община отчет тримесечен РМС 214/2016 РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за месец Март 2021г.

Месечен отчет на Община Кула за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2021г.

бюджет община отчет РМС 214/2016 РМС 54/2019 Кула
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

издадени карти община паркиране регистър тервел трайни увреждания хора РМС 436/2017
одобрен

Регистър на търговските обекти в Община Тервел

Регистър на търговските обекти в Община Тервел

обекти община регистър тервел търговски РМС 436/2017
одобрен

Регистрирани стаи и апартаменти за гости - клас В

Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

места настаняване община регистър РМС 436/2017 Баните
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Списък с имената на служителите в администрацията с подадени декларации по ЗПКОНПИ ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1
и ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2

закон община Пловдив имущество корупция Декларации ЗПКОНПИ РМС 54/2019
 

Моля изчакайте