2506 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Представлява списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив

второстепенни община Пловдив разпоредители списък РМС 436/2017
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП

Разрешение ПУП

заповеди изработване община пуп разрешение регистър РМС 436/2017 Велинград
одобрен

Одобрени ПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Велинград
одобрен

Областна транспортна схема

Актуализирана към 14 септември 2021 г.

автобусни линии маршрутни разписания област областна схема транспортна транспортна схема РМС 214/2016 Търговище
одобрен

Списък на общинските пътища

Съгласно Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г. и № 20, 641, 696 и 887 от 2020 г., № 283 и 285 от 2021 г.

област общински пътища списък Търговище РМС 567/2021
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти - Раднево 2021 г.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти - Раднево 2021 г. по години

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020 Раднево
 

Моля изчакайте