3132 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на категоризираните обекти

категоризирани обекти община регистър РМС 436/2017 Стамболийски
одобрен

Регистър за общинските предприятия 2021

община общински предприятия регистър РМС 214/2016 2021 Стамболийски
одобрен

Регистър на допуснати и одобрени ПУП и техните изменения за 2022 г.

Регистър на допуснати и одобрени ПУП и техните изменения за 2022 г.
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

община одобрени пуп регистър РМС 436/2017 РМС 54/2019 Горна Малина
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

община одобрени проекти регистър инвестиционни РМС 54/2019 Сопот
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

община паспорти регистър строежи технически РМС 54/2019 Сопот
одобрен

Регистър на допуснати и одобрени ПУП при Община Ихтиман

Регистър на допуснати и одобрени ПУП при Община Ихтиман

община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Ихтиман
 

Моля изчакайте