2679 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

община паспорти сгради строежи технически РМС 214/2016 РМС 54/2019 Казанлък
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

въведени експлоатация обекти община регистър РМС 214/2016 Казанлък
одобрен
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти

категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017 Козлодуй
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

карти община паркиране Регисър трайни увреждания хора РМС 436/2017 Козлодуй
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания на територията на община Сливен

карти община паркиране Сливен трайни увреждания хора с увреждания РМС 436/2017
 

Моля изчакайте