1962 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Асеновград

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвет РМС 436/2017 Асеновград
одобрен
одобрен

Регистър на местните поделения на верозиповеданията

местни община Пловдив регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър съдържащ следната информация: наименование на обекта, собственост на обекта, местоположение, надзор

община паспорти Пловдив строежи РМС 54/2019
одобрен

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

община Пловдив превози справка транспорт АВТОБУСНИ ЛИНИИ РМС 54/2019 превозвачите
одобрен

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение на Община Ракитово

дървета значение историческо община площи регистър РМС 436/2017 озеленени Ракитово
 

Моля изчакайте