1267 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

институции община регистър социални услуги специализирани РМС 54/2019 Ракитово
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Лясковец
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти - Община Русе

община одобрени проекти регистър русе инвестиционни РМС 54/2019
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост Русе

община общинска разпоредителни русе сделки собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Гулянци

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Гулянци
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2020

издадени карти община регистър трайни увреждания хора РМС 436/2017 Костинброд