2383 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите за 2020 г.

община паспорти регистър строежи технически РМС 54/2019 Чирпан
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

община паспорти сгради строежи технически РМС 214/2016 РМС 54/2019 Казанлък
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите и сгради при Община Русе

Регистър на техническите паспорти на строежите и сгради при Община Русе

паспорти регистър русе сгради строежи технически РМС 214/2016 РМС 54/2019
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите на обектите въведени в експлоатация

Регистър на техническите паспорти на строежите

община паспорти регистър строежи технически Котел РМС 54/2019
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите на Община Троян

Регистър на Община Троян за заверените технически паспорти на сгради

заверени община паспорти регистър сгради технически Троян РМС 214/2016
одобрен

Регистър на туристически обекти за 2021 г.

Регистър на туристически обекти за 2021 г.

категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017 Търговище
 

Моля изчакайте