2378 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Главен регистър на имоти актувани през 2021 г.

имоти община регистър РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Главен регистър на общинската собственост за 2020

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 РМС 214/2016 Самуил
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост - община Долна баня

Долна баня община общинска регистър собственост РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Публичен регистър на недвижимите имоти частна общинска собственост на Община Царево

община общинска регистър собственост Царево частна РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Публичен регистър на недвижимите имоти публична общинска собственост на Община Царево по наредба 5 и 8

имоти общинска публичен регистър собственост РМС 436/2017
одобрен
 

Моля изчакайте