2378 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

главен община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост към 31.12.2021г. в Община Трън

община общинска регистър собственост Трън РМС 214/2016
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

пубична и частна общинска собственост

Никола Козлево община общинска регистър собственост РМС 435/2017