57 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на одобрени инвестиционни проекти - 2022г.

одобрени проекти регистър инвестиционни РМС 54/2019 Община Куклен 2022г.
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП - 2022г.

издадени одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Община Куклен 2000
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2022г.

разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Община Куклен 2022г.
одобрен

Регистър на Заверени технически паспорти на сгради - 2022г.

заверени паспорти регистър сгради технически РМС 214/2016 Община Куклен 2022
одобрен

Регистър на обекти,въведени в експлоатация - 2022г.

въведени експлоатация обекти регистър РМС 214/2016 Община Куклен 2022