54 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси в Община Провадия за 2021г.

информация община регистър ЗПКОНПИ публикуване РМС 54/2019 Провадия подлежаща
одобрен

Регистър на ЗДОИ за 2021г.

Регистър на заявленията за достъп до информация

достъп заявления ЗДОИ информация община регистър РМС 436/2017 Провадия
одобрен
одобрен

Регистър на отпадъците на община Провадия

община оползотворяване отпадъци предадени регистър РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021г.

бюджет изпълнение касово община отчети РМС 54/2019 Провадия
одобрен
 

Моля изчакайте