49 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

към 24.06.2022г.

етажна собственост община регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Регистрите водени в Община Разград са по години

административни актове община Разград РМС 436/2017
одобрен

Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 15.04.2022г.

имоти община общинска собственост сделки Разград РМС 436/2017
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени и оползотворени отпадъци през 2020г.

информация община оползотворени отпадъци Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 01.04.2022г.

община социални услуги Разград РМС 54/2019
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистрите водени в Община Разград е актуални към 31.03.2022г.
Регистър на публична общинската собственост
Регистър на частна общинската собственост

община общинска собственост регистър Разград РМС 436/2017
 

Моля изчакайте