370 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
РМС 54/2019 
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Лозница
одобрен

Регистър на допуснати и одобрени ПУП при Община Ихтиман

Регистър на допуснати и одобрени ПУП при Община Ихтиман

община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Ихтиман
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП в община Ямбол

административни актове издадени община одобрени пуп регистър Ямбол РМС 54/2019
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

община одобрени регистър Ямбол инвестиционни проекти РМС 54/2019
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

община паспорти сгради строежи технически РМС 214/2016 РМС 54/2019 Казанлък
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

РМС 54/2019
 

Моля изчакайте