22 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 214/2016 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Одит на Сметна палата на годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. на Община Бургас

Одит на Сметна палата на годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. на Община Бургас

баланс бургас доклад заверка изпълнение касово община отчет приходи разходи годишен Одит Сметна палата финансов становище одитен сборен пояснения 2020 РМС 54/2019
одобрен

Презентация за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейския съюз за 2020г.

Презентация за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейския съюз за 2020г.

бургас бюджет европейски изпълнение касово община сметки средства съюз 2020 презентация
одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки