932 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Тримесечни отчети Община Самоков-II-то трим. 2019г.

Тримесечни отчети Община Самоков-II-то трим. 2019г.

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им - 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им - 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им 2019 г.

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им 2019 г.

одобрен
одобрен
одобрен