925 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Смолян

одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на рекламно-информационните елементи - за периода от 01,01,2018 до 15,04,2019

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на издадени удостоверения по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежи IV и V категория на територията на Община Бургас.

бургас въведени експлоатация обекти община регистър строежи
одобрен

Регистър на общинските търговски дружества

Информация за общинските търговски дружества на територията на Столична община

дружества общински столична търговски
одобрен

Регистър на сертифицираните оценители

Списък на сертифицираните оценители и фирми, с които Столична община е подписала Рамков договор за изготвяне на пазарни оценки за имоти

лицензирани оценители столична