45 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община 
одобрен

Регистър на спортните клубове в община Монтана

Регистър на спортните клубове

клубове монтана община регистър спорт
одобрен

РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА РОМАН

РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА РОМАН

категоризирани обекти община регистър Роман туристически
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждания решения на общински съвет-Монтана за мандат 2015-2019 г.

Регистър на върнатите за ново обсъждания решения на общинските съвети

монтана община общински съвет регистър решения
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Айтос

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Айтос

община Регисър
одобрен

Община Златица - Удостоверения за въвеждане в експлоатация

Община Златица - Удостоверения за въвеждане в експлоатация
(!До настоящия момент регистърa за 2018 е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!)

zlatica златица община празен регистър
одобрен

Община Златица - Списък на граждани, нуждаещи се от общински жилища

(!До настоящия момент този регистър е празен. При постъпване на данни ще бъде обновен!) Община Златица - Списък на граждани, нуждаещи се от общински жилища

zlatica златица община празен регистър