1 намерен резултат

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община Кула 
одобрен

Регистър етажна собстваност 2012-2017 година

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КУЛА
ЗУЕС И НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11.05.2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 2012-2017 година

етажна собственост община Кула регистър