227 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
регистър  градини 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

бургас имоти община общинска продажба публичен разпоредителни регистър сделки собственост строеж право РМС 436/2017 замяна
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистрите водени в Община Разград е актуални към 31.08.2020г.
Регистър на публична общинската собственост
Регистър на частна общинската собственост

община общинска собственост регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2019г.

община превоз пътници регистър таксиметров Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж

Регистрите водени в Община Разград са по години

издадени община разрешителни регистър строеж Разград РМС 214/2016
одобрен

Регистър на концесиите

актуален към 28.02.2019г.

концесии община регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистрите водени в Община Разград са по години

община паркиране регистър увреждания Разград РМС 436/2017