6 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
сгради 
одобрен

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ № по ред Регист-рацио-нен номер Наимено-вание Адрес Предмет на дейност[2] Срок Пред-ставени идеални части в % от етажна-та собстве-ност Членове на управителния съвет Начин на представи-телство

етажна община регистър режим сгради СДРУЖЕНИЯТА СОБСТВЕНИЦИТЕ собственост тервел
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на Община Дупница

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на Община Дупница

дупница етажна община регистър сгради собственост
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Тервел за 2016г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Тервел за 2016г. № дата строеж адрес съхранява се в :

2016г заверените община тервел паспорти регистър сгради технически