2400 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП 2020г.

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП 2020г.

административни актове община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Белослав
одобрен

Регистър на допуснати до ПУП 2020г.

Регистър на допуснати до ПУП 2020г.
Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

община одобрени пуп регистър РМС 436/2017 Белослав
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Белослав
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж - 2020г.

Регистър на издадените разрешителни за строеж - 2020г.

община разрешителни регистър строеж 2020 РМС 214/2016 Белослав