2096 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

изменения изработване община планове регистър устройствени РМС 436/2017 Козлодуй
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

актове община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Козлодуй
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

картон община отпадъци пластмаса стъкло хартия РМС 436/2017 Севлиево
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

община одобрени проекти инвестиционни РМС 54/2019 Севлиево
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж

издадени община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Севлиево
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

община паспорти регистър строежи технически РМС 54/2019 Севлиево
 

Моля изчакайте