1291 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
общинска  община 
одобрен

Регистър на земи общинска собственост, дадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Банско
одобрен

Регистър за ползване на повърхностни водни обекти

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

води община разрешителни регистър РМС 54/2019 Банско позване
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за водовземане

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 Банско
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Регистър на върнати за ново обсъждане Решения на Общински съвет – Банско, мандат 2019-2023г.

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвет РМС 436/2017 Банско
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Баните