2607 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Отчет за изразходените срадства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни към 01.01.2022

Отчет за изразходените срадства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни към 01.01.2022

Драгоман компенсации община отчет регистър средства автобусни линии нерентабилни изразходени РМС 54/2019