2308 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на сдруженията на собственици в сгради в режим на етажна собственост

Регистърът съдържа информация за:
регистрационен номер на сдружението;
дата на регистрация;
наименование на сдружението;
адрес;
Предмет на дейност;
срок, за който е учредено сдружението;
представителни идеални части в сдружението (в %);
начин на представителство.

етажна собственост община Пловдив регистър сгради сдружения РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрен ПУП

административни актове издадени община одобрени Пловдив пуп РМС 54/2019
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост към 18.08.2021г.в Община Пловдив.
Данните се актуализират ежемесечно.

община общинска общинската собственост Пловдив регистър собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на язовирите на територията на област Шумен

Регистър на язовирите на територията на област Шумен

област Шумен Регистър язовири шумен язовири РМС 214/2016
одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети към областна администрация Шумен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети към областна администрация Шумен

комисии област областна администрация област Шумен съвети шумен РМС 436/2017 Комисии и съвети
одобрен

Списък на общинските пътища на територията на област Шумен

Актуален към 2020 г.

област област Шумен общински пътища шумен РМС 567/2021 общински пътища
 

Моля изчакайте