1897 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти

обекти община плевен регистър търговски РМС 436/2017
одобрен

Регистър на техническите паспорти

Регистър на техническите паспорти на строежите

община паспорти плевен регистър технически РМС 54/2019
одобрен

Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2020 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Наеми на язовири на Община Чирпан

Регистър на язовирите

концесия наем община язовири РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Чирпан

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

градини детски община регистри РМС 436/2017 Чирпан