1839 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

9. Регистър на заявленията за достъп до информация

достъп заявления здои информация община регистър РМС 436/2017 Балчик
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Заявления за достъп до информация

здои община Котел РМС 436/2017
одобрен

Регистър на общинските търговски дружества

Информация за общинските търговски дружества на територията на Столична община

дружества община общински столична търговски РМС 436/2017
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Регистрите водени в Община Разград са по години

административни актове община Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Столична община

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на Столична община.

регистър столична община корупция Декларации ЗПКОНПИ РМС 54/2019 чл.35 незаконно придобито имущество
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

РМС 436/2017
 

Моля изчакайте