369 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
РМС 214/2016 
одобрен

Регистър на общински предприятия Самоков

Регистър на общински предприятия Самоков

община общински предприятия регистър РМС 214/2016 Самоков
одобрен
одобрен

Община Златица - Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Община Златица - Регистър на обектите, въведени в експлоатация

въведени експлоатация златица обекти община регистър РМС 214/2016
одобрен

Община Златица - Регистър на издадените разрешителни за строеж

Община Златица - Регистър на издадените разрешителни за строеж

златица издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016
одобрен

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите (РМС 54/2019)
Община Златица - Регистър на заверените технически паспорти на сгради (РМС 214/2016)

златица община паспорти регистър сгради строежи технически РМС 214/2016 РМС 54/2019
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

община РМС 214/2016 Казанлък
 

Моля изчакайте