10 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
РМС 54/2019 
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Троян

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

лица нестопанска община регистър цел юридически Троян РМС 54/2019
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Троян

бюджет изпълнение касово община отчети Троян РМС 54/2019
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

информация община ЗПКОНПИ публикуване Троян РМС 54/2019 подлежаща