6 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти - Раднево 2021 г.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти - Раднево 2021 г. по години

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020 Раднево
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър домашни кучета по години
Регистър домашни любимци - кучета - села - по години

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Раднево
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

обществени община поръчки регистър РМС 436/2017 Казанлък
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Троян

община одобрени проекти инвестиционни Троян РМС 54/2019
одобрен

Списък на имотите - държавна собственост , намиращи се на територията на област Сливен

Списък на имотите - държавна собственост , намиращи се на територията на област Сливен

държавна имоти област областна администрация Сливен собственост списък
одобрен
 

Моля изчакайте