44 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

община паспорти строежи технически РМС 54/2019 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА след 2017

община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Лозница
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Лозница

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Лозница след 2017

община планове регистър устройствени одобряване РМС 436/2017 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА след 2017 г.

въведени експлоатация община регистър строежи РМС 214/2016 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ Община Лозница

РЕГИСТЪР ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ Община Лозница

община площадки Лозница строителни
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЛОЗНИЦА

върнати ново обсъждане община регистър решения РМС 436/2017 Лозница