40 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б“ на ЗВ

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

издадени община общинска публична разрешителни собственост язовири РМС 54/2019 Провадия
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

административни актове издадени община списък общи РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Държавен план - прием за учебната 2021 - 2022 година

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

държавен община план прием РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Провадия община
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на Община Провадия

Регистър на войнишките паметници на територията на община Провадия , към 30.05.2021г. на територията на Община Провадия към 31.05.2021г.

военни община паметници регистър РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Регистър на културните институти

институти културни община регистър РМС 436/2017 Провадия
 

Моля изчакайте