45 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

по години

заповеди изработване ипуп община пуп разрешение Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

време ненормирано обекти община работно регистър търговски Разград РМС 436/2017
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2020г.

Данните са извлечени от отчета на Община Разград предаден в Министерството на финансите:
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

бюджет изпълнение касово община отчет Разград РМС 54/2019
одобрен

Регистър на издадените платени пропуски

Регъстърът се води в Община Разград по години

община Разград
одобрен

Регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваем обект

Регистрите водени в Община Разград са по години

обект община разрешения Разград РМС 436/2017 преместваем поставяне
одобрен

Списък на картотекираните граждани

за 2021 г.

община списък Разград картотекирани граждани
 

Моля изчакайте