40 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС РМС 54/2019 източници
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Бюджет 2021 г., приет с решение по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. на Общински съвет - Бургас

бургас бюджет държавна макрорамка община общинска общински приходи разходи решение съвет РМС 214/2016 2021 дейсност разчет капиталови приложения
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2021 г. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 г.

бургас обсъждане община проект проектобюджет РМС 214/2016 2021 покана публично
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС РМС 54/2019 източници