916 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му - община Никола Козлево

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му - община Никола Козлево

бюджет община отчет разходване на средства
одобрен

Регистър на земи общинска собственост отдадени под наем/аренда

Регистър на земи общинска собственост отдадени под наем/аренда за 2015/2016 г.

общинска собственост
одобрен

Rегистър на общинската собственост

регистър на актоввете на общинска собственост

общинска собственост
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 30.06.2016 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 30.06.2016 г

общински бюджет