2056 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на културните институти

институти културни община регистър РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Велинград

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Велинград
одобрен

Регистър на одобрени проекти от 2018-2021г.

община одобрени проекти регистър РМС 54/2019 Провадия
одобрен

Регистър на технически паспорти от 2016-2021г.

община паспорти регистър технически РМС 214/2016 РМС 54/2019 Провадия
одобрен

Регистър удостоверения за въвеждане в експлоатация 2016-2021г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

въведени експлоатация обекти община регистър РМС 214/2016 Провадия
одобрен

Регистър на разрешения за строеж 2016-2021г.

издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Провадия