1510 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на частна общинска собственост - община Първомай

Регистър на частна общинска собственост - Наредба 5

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- Община Първомай
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - КСФ на община Никола Козлево

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - КСФ на община Никола Козлево

кохезионен и структурни фондове община средства от ЕС