2282 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б“ на ЗВ

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

издадени община общинска публична разрешителни собственост язовири РМС 54/2019 Провадия
одобрен
одобрен

Списък на детските градини в Област Габрово към 07.2021г.

габрово градини детски руо списък РМС 214/2016
одобрен

Актуализирана прогноза за периода 2021-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Актуализирана прогноза за периода 2021-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

бургас дейности местни община приходи прогноза разходи 2021 2024 постъпления
одобрен

Регистър на общинските търговски дружества

Информация за общинските търговски дружества на територията на Столична община

дружества община общински столична търговски РМС 436/2017
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци Община Самоков

информация община оползотворяване отпадъци предадени РМС 436/2017 Самоков
 

Моля изчакайте