1740 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти - Община Русе

община одобрени проекти регистър русе инвестиционни РМС 54/2019
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост Русе

община общинска разпоредителни русе сделки собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

обществени община поръчки регистър РМС 436/2017 Казанлък
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Гулянци

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Гулянци
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Отчет за постъпилите заявления за ДОИ в Община Кула за 2020 г.

достъп заявления здои информация община дои РМС 436/2017 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Февруари 2021г.

Месечен отчет на Община Кула за касовото изпълнение на бюджета за м. февруари 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула