2000 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на Общинската собственост Община Сливо поле

община общинска общинска собственост регистър Сливо поле собственост РМС 214/2016
одобрен

Разрешения за строеж

Разрешения за строеж на територията на Община Русе

Издадени разрешения за строеж община разрешение за строеж разрешителни строеж русе РМС 214/2016
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на Община Карлово, актуален към 01.09.2017г.

РМС 214/2016
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Чл. 54а на Закон за общинска собственост, чл. 2 на Наредба 8/ 2009г за утвърждаване образци на актове за общинска собственост

общински предприятия