898 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ЗА 2018 годинa – съгл. чл. 177, ал. 1 от ЗУТ

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ЗА 2018 годинa – съгл. чл. 177, ал. 1 от ЗУТ

одобрен
непроверен

Нови образци на заявления 16 юли 2019 година

Нови образци на заявления на определени административни услуги от 16 юли 2019 година, приложими във всички общински администрации в страната

одобрен
одобрен

Регистър на издадени удостоверения по чл.52 от ЗКИР след 2004 г.

Регистър на издадени удостоверения по чл.52 от ЗКИР след 2004 г. в Община Струмяни

одобрен