1479 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

заповед изработване ипуп община пуп разрешение РМС 436/2017 Севлиево
одобрен
одобрен

Регистър на зем. земи отдадени под наем-аренда към 01.01.2021г.

аренда земеделски земи наем община отдадени РМС 214/2016 Мизия
одобрен

Регистър на социални услуги към 01.01.2021г.

община регистър социални услуги РМС 54/2019 Мизия
одобрен

Регистър на лекарските практики към 01.01.2021г.

лекарски община практики регистър РМС 436/2017 Мизия